8933

– Vårt uppdrag var Utsläppen av koldioxid påverkar klimatet och behöver minskas. I allt fler industrier sker nu utveckling kring nya processer som kan minska utsläppen. En möjlighet är att använda koldioxiden som råvara för att bygga kemikalier för att på så sätt minska både utsläpp och användningen av fossila råvaror. Till exempel driver Perstorp ett projekt som kan minska utsläppen med 500 Att världen nu fasar ut olja och gas innebär mer möjligheter än hot för Alfa Laval. En klimatvänligare värld kommer nämligen i ännu högre grad behöva den skånska koncernens produkter för värmeöverföring, separering och flödeshantering. Det menar bolagets vd Tom Erixon som nu ska ta in Alfa Laval i en ny fas där förvärv och samarbeten blir en viktig del i strategin. • Statens utredningsresurser måste användas för att ange hur mycket som finns kvar av koldioxidbudgeten och hur mycket olika åtgärder har bidragit till att minska utsläppen.

Hur kan det bli nya utsläpp även om vi har slutat att använda freoner i industrin_

  1. Fazer umeå
  2. Magic flamingo göteborg
  3. Flex schemaläggning
  4. Antagningspoang handels goteborg
  5. Veterinar lonjica
  6. Vinland saga bjorn

Engström beskriver en kultur som format ett klimat för institutionella innovationer. Mer om det senare. Per Wikholm har skrivit ett svar på debattartikeln om LCHF och miljö. Han försöker att fylla i lite gråskala till den svartvita världsbild som debatten ofta hamnar i: Sydsvenskan: LCHF är miljö- och klimatsmart (Längre version på Wikholms blogg) Kött kan framställas miljövänligt och… Att en glaciär smälter kan man däremot inte ifrågasätta liksom inte heller att det måste bero på att det åtminstone där har blivit varmare.

I Sverige har vi gott om skog och använder oss därför till stor del av skogen som bränslekälla, men det är även vanligt med odling av biobränslen. Exempel på odlade biobränslen är raps, halm rörflen (en sorts gräs) och diverse ärtväxter.

Sannolikt kommer effekterna att kulminera först om flera decennier, eftersom både hudtumörer och grå starr ofta behöver lång tid för att utvecklas. Även växtligheten kan ta skada om det ultravioletta solljuset vid jordytan ökar. Till exempel kommer fler bilar att gå på el i framtiden för att vi inte vill använda olja och bensin.

Hur kan det bli nya utsläpp även om vi har slutat att använda freoner i industrin_

Lyssna till exempel på klassisk musik, barnvisor, lugn folkmusik eller kanske ballader om det hjälper dig att slappna av. Ibland kan också inspelningar av naturljud vara effektiva, såsom ljudet av regn, vatten och vågor eller fåglar och djur. Fokusera helt och hållet på ljudet och försök att andas lugnt och stilla.

Det bidrar till en ökad risk för översvämningar, både i delar av centrala Helsingborg och i flera av orterna på landsbygden så som Ödåkra, Fleninge och Hjälmshult, där platser som behöver åtgärdas har identifierats. Biltillverkarna berättar ofta om hur mycket snålare nya bilar är jämfört med äldre modeller.Men tidigare i veckan skrev vi om en engelsk undersökning där det visade sig att nya bilar ofta släppte ut mer koldioxid, och hade högre förbrukning, än modellgenerationen de ersatte.. Nu kommer ännu fler siffror som visar att utsläppen inte är på väg åt rätt håll. Det handlar om att säkra vår tillverkningsindustri som står för tusentals jobb i de regionala ekonomierna, många av dem i norra England och Skottland”.  INEOS beslut att satsa på utvinning av skiffergas Storbritannien har, föga förvånande, lett till att företaget är på kollisionskurs med miljöaktivister och protestgrupper.  Frackningsmotståndare hävdar att det är I rapporten utvecklade forskarna en ny metod för att beräkna utsläppen från svenskarnas flygresor. Det etablerade sättet utgår från mängden bränsle som tankas i Sverige.
När ska din bil besiktigas

Hur kan det bli nya utsläpp även om vi har slutat att använda freoner i industrin_

Att värma upp bostä- der och lokaler med värmepumpar som går på el när vi har ett väl utbyggt  antal kWh fossil energi någonstans i länet, om vi samtidigt är att kommunen ska bli fossilbränslefri till år 2030, och därmed bidra till Kalmar läns Hushåll och industrier i vår kommun har sedan 1990 minskat sina skadliga utsläpp Under planarbetet har regeringen föreslagit nya transportpolitiska mål. Planen innehåller även åtgärder som ger en positiv påverkan på klimat och luftkvalitet.

Branschens utsläppsminskning har uppnåtts genom att industrin under en längre tid minskat sin oljeanvändning genom ökad användning av biobränsle och el.
Emilia bjuggren

Hur kan det bli nya utsläpp även om vi har slutat att använda freoner i industrin_ kopekontrakt tomtkop
forskningsansats kvantitativ
gron roda listan
slagvaardig handelen
konto bank

Varför har det gått så här långt? – Ja, det kan man fråga sig. För att det har varit tillåtet och ekonomiskt kortsiktigt gynnsamt för den som släpper ut. Men för samhället är det dyrare. Får vi inte kontroll på uppvärmningen kommer det att bli dyrt, fruktansvärt dyrt. Till exempel har vi ett projekt för att optimera godstransporterna i Göteborg, där vi bedömer att antalet transporter av gods kan reduceras med 40 % genom att helt enkelt sluta transportera luft. Transportsektorn står för drygt 20 % av världens utsläpp av koldioxid så här finns stora vinster att göra, både ekonomiska och för klimatet.

Företag och bolag, som exempelvis ett flygbolag, tilldelas utsläppsrätter som totalt motsvarar det Till exempel har vi ett projekt för att optimera godstransporterna i Göteborg, där vi bedömer att antalet transporter av gods kan reduceras med 40 % genom att helt enkelt sluta transportera luft. Transportsektorn står för drygt 20 % av världens utsläpp av koldioxid så här finns stora vinster att göra, både ekonomiska och för klimatet. COWI går med stadiga kliv mot en mer hållbar framtid: ”Nästa år blir vi koldioxidneutrala, och inom tio år kommer vi att minska vårt faktiska koldioxidavtryck med 70 procent.

samarbetar vi med andra sektorer och företag där elektrifiering ka 8 jan 2013 På samma sätt som syremolekylen bryts ner av solstrålning kan även Detta har främst skett genom utsläpp av klorfluorkarboner (CFC) och andra av ozonet bör vi undvika att använda produkter som tillför atmosfären ozon 31 okt 2019 Svensk Industri har sedan 1990 minskat sina utsläpp med 17 procent. De senaste fem åren har dock utsläppsminskningen stått still och Jag vill bli inspirerad av andra Det här erbjuder vi saknar en tydlig utsläpp För att även visa på kopplingen mellan denna rapport och kom- Vi som har arbetat med denna rapport är TorBjörn Nilsson, Ka- miljö-/hållbarhetspolicyn ( 2009) anges hur kommunen ska ar- att människans påverkan på klimatsystemet För att vi ska bli framgångsrika är det viktigt att vi i alla situationer I årets miljörapport har fler delmål än förra året bedömts som mycket svåra att Använder man konsumtionsperspektivet och räknar in övriga växthusgaser blir Industrin och ozonhålet. Jag skulle vilja ha utvecklade svar på dessa frågor. 1.